Met het Ontmoetingscentrum Rijswijk willen de organisaties Cardia, Welzijn Rijswijk en Florence in samenwerking met de gemeente bereiken dat mensen met (beginnende) dementie beter hun weg kunnen vinden in het aanbod van ondersteuning.

Daarnaast willen de samenwerkende organisaties het integrale aanbod veel meer laten aansluiten op de wensen/behoeften van de Rijswijkse inwoner met de ziekte dementie en haar mantelzorger zodat de inwoner langer verantwoord thuis kan blijven wonen.

Het Ontmoetingscentrum wil dit realiseren door multidisciplinaire teams, dus met meerdere specialisme, in te zetten.